m2
m21
m3
Hvem er Brian?
Psykisk arbejdsmiljø
Arbejdsglæde
Forandring og kommunikation
Storytelling
Respons
Udbytte
Brian Hansen
Skuespiller og foredragsholder
Kommunikation,
Arbejdsglæde
Forandring og kommunikation
Storytelling
Kommunikation,
Hvem er Brian?
m23
Respons
Kontakt
Kontakt
Udbytte
Brian9

En oplevelse der fremmer
arbejdsglæde, engagement og
motivation

Bedre samarbejde på tværs af
organisationen

Nedbryder barrierer mellem faggrupper, afdelinger, ledelse og medarbejdere

Færre konflikter

Mindre sygefravær

Større kreativitet til glæde for
organisationen